1 /

Wageningen - Boomgaarden, woningbouw 1994

Voormalige proefboomgaard van LUW (4,5 ha) in de bebouwde kom wordt omgevormd tot woongebied. Binnen een rechthoekig waterkader wentelt een middelpuntzoekend stratenplan om een gekromd parkje met vijver. Villa's, tweekappers en studentenhuisvesting, samen 140 woningen. Inpassing van dienstwoningen LUW, groene bermen, asfalt, baksteen, rozenhagen.

status: gerealiseerd

opdrachtgever: Leyten & Partners, Rotterdam

samenwerking met: Jos van de Lindeloof