1 /

Uddel - ruimtelijke verkenning woningbouw, 2009

Ruimtelijke verkenning van woningbouwlocaties en dorpskern in dorp op de Veluwe dat jarenlang 'op slot' zat.

status: voorstel

opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

in samenwerking met: Zijaanzicht