1 /

Uddel - woningbouw Kayim-terrein, 2008

Om vastgelopen onderhandelingen tussen de Gemeente Apeldoorn en de woningstichting Beter Wonen vlot te trekken vraagt de gemeente voorstellen van een ontwerper van buiten. Zij heeft behoefte aan verkavelingsalternatieven voor een plan van de woningstichting tot reconstructie en verdichting van een verlaten bedrijfsperceel en bestaande woonpercelen. In plaats van een rechte doorsteek wordt een gebogen laantje voorgesteld. De verkavelingen bieden ruimte voor 34-37 woningen, waarbij het dorpse gevoel van ruimte achter het huis behouden blijft door een gemeenschappelijk binnenterrein. Bestaande groenelementen worden ingepast. Parkeren op eigen terrein.

status: voorstel

opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn

in samenwerking met: Zijaanzicht