1 /

Dorp als Daad - onderzoek, boek, congres, 2004

Kritische beschouwingen over dorpsontwikkeling in Oost-Nederland. Boek 175 pagina's. Met tien gouden regels voor het dorpsontwerp. Gepresenteerd op het gelijknamige Keuningcongres in Radio Kootwijk 2004.

status: uitverkocht; pdf-bestand verkrijgbaar bij Habets Stedenbouw en Zijaanzicht

uitgever: Stichting Undercover, Stichting Blauwdruk

samenwerking met: Zijaanzicht

begeleidingsgroep: Maarten Bruns (ministerie van LNV, directie Oost), Willem Foorthuis (Keuninginstituut), Dick Hamhuis (Provincie Gelderland), Ingrid van Herel (’t Oversticht), Rik Herngreen (Keuninginstituut), Marrit Klompe (provincie Overijssel), Jaap Modder (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), Jan Wabeke (Gelders Genootschap), Berend-Jan Warmelink (Overijsselse Vereniging Kleine Kernen), Klaas van der Wiel (ministerie van LNV, directie Oost)