1 /

Twello - langs de beek, 2008

De zone tussen de Twellose beek en de centrumringstraat Raccordement herbergt naast enkele woonhuizen vooral gebouwen van grotere omvang: een medisch centrum (2500 m2), twee appartementengebouwen en een nog te stichten kantoorgebouw. De gebouwen zijn niet vormgegeven als monolieten, maar als samengestelde volumes met kap, waarin de schaal van het individuele huis herkenbaar blijft. Door de hoogte aan de straatzijde te beperken tot twee lagen met kap blijft het ruimtelijk verband met de overzijde intact. Waar de twee hoofdstraten van de buurt elkaar kruisen vormen de gebouwen een plein.

programma: 29 woningen met parkeerkelder, 2700 m2 medisch centrum, 1500 m2 kantoren, beekpark met retentievoorzieningen

status: (gedeeltelijk) gerealiseerd

opdrachtgever: ABC Vastgoed

in samenwerking met: Zijaanzicht, Frans Sturkenboom architect, DOG architecten, Team 3D Twello (vogelvlucht)