1 /

Twello - Centrum, ruimtelijke verkenning dorpshart, 2009

Nieuwe verkeerscirculatie maakt dorpshart autoluw. Groeiende bevolking stroomt toe maar sfeer voldoet niet. Omslag gewenst in architectuur van gebouwen en inrichting openbaar gebied. Opgave: verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden voor een groen dorpshart. Geleidelijke vernieuwing van het gebouwen­bestand op basis van particuliere initiatieven. Drie stedenbouwkundige varianten.

status: voorstel

opdrachtgever: Gemeente Voorst