1 /

Haren - Hemmenkamp woningbouw, 1995

34 rietgedekte semivilla's en rijwoningen op het hellend vlak van de Hondsrug. Licht gekromde woningreeksen omsluiten een trechtervormige openbare tuin. Hemelwater verzamelt zich via een granieten goot in een poel vol groene kikkers. Parkeren op een groen tapijt van holle baksteen. Beukenhagen.

kengetallen: gemiddelde kavelgrootte 375 m2; dichtheid 16 won/ha; uitgiftegraad 64%

status: gerealiseerd

opdrachtgever: Leyten & Partners

samenwerking met: Zijaanzicht landschapsarchitecten, architectenbureau Walraven